Voorwaarden Boxing Planet

VOORWAARDEN BOXING PLANET

 • Als het maximale aantal leden is bereikt, wordt het nieuwe lid op een wachtlijst geplaatst. Het nieuwe lid krijgt bericht van Boxing Planet zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.
 • De leeftijdscategorie Boxing Planet is van 8 t/m 80 jaar voor zowel mannen als vrouwen.
 • Het lidmaatschap kan worden beëindigd door Boxing Planet als er niet aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan.
 • Een lid kan geen aanspraak maken op restitutie van vooruitbetaalde contributie.
 • Boxing Planet behoudt zich het recht om trainingstijden en –programma’s te wijzigen.
 • Tijdens feestdagen zullen er geen trainingen plaatsvinden.
 • Boxing Planet behoudt zicht het recht voor om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag het lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder betalingsverplichting.
 • Boxing Planet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal.
 • Boxing Planet aanvaardt eveneens geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel. Indien sieraden, piercings, ringen, kettinkjes, etc. niet verwijderd (kunnen) worden, zal er geen enkele aansprakelijkheid bij Boxing Planet kunnen worden geclaimd indien hierdoor letsel wordt geleden of wordt toegebracht aan een ander lid van onze club. Het betreffende lid is zelf verantwoordelijk voor de verdere gevolgen hiervan.
 • Een lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Boxing Planet en ook hiernaar te handelen.
 • Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door Boxing Planet aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst van een lid met Boxing Planet zullen worden behandeld door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Boxing Planet is gevestigd.
 • Door zijn inschrijving verklaart een lid de algemene voorwaarden en huisregels te accepteren.

 

HUISREGELS

 

 • Om voor iedereen een leuke training te kunnen garanderen gelden er enkele huisregels.
 • Deelname aan de trainingen gebeurt geheel op eigen verantwoording.
 • Schelden, grof taalgebruik en treiteren wordt niet getolereerd.
 • Toon respect voor elkaar d.w.z. niet discrimineren, onze club fatsoenlijk houden etc. Dus de gedragsregels naleven.
 • Respecteer elkaars eigendommen en die van de club.
 • Gedurende de training is het dragen van sieraden, ringen e.d. niet toegestaan.
 • Het gebruik van gsm’s en smart-phone’s tijdens de training is eveneens niet toegestaan.
 • Tassen, jassen en andere kledingstukken horen in de kleedruimte en niet in de sportzaal.
 • Het gebruik van sportschoenen met zwarte zolen evenals sportschoenen welke buiten zijn gedragen, is niet toegestaan.
 • Roken is in de gehele accommodatie niet toegestaan.
 • Ieder lid is verplicht, na de definitieve inschrijving, een zwart T-shirt aan te schaffen.
 • Wanneer iemand lid is geworden van onze club worden, met de ondertekening van de huisregels automatisch onze algemene voorwaarden eveneens vermeld op deze website alsook het gedrukte exemplaar verkregen bij de inschrijving, geaccepteerd.