Voorwaarden en huisregels

1. AANSPRAKELIJKHEID

Gebruik maken van de faciliteiten en toestellen van Fitness Planet XL, is geheel voor uw eigen risico. Dit betekent dat als u letsel oploopt dit niet verhaald kan worden op Fitness Planet XL. Voor verlies, diefstal en schade van uw eigendommen is Fitness Planet XL niet aansprakelijk. Fitness Planet XL verzoekt u dringend om waardevolle eigendommen niet mee te nemen naar de sportschool.

2. INSCHRIJVEN

Invullen van het inschrijfformulier met uw juiste gegevens.
Betalingen van het lidmaatschap zijn alleen mogelijk via automatische incasso en geschieden per maand.
De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Fitness Planet XL gebruikt.
Fitness Planet XL hanteert eenmalige startkosten i.v.m. het aanmaken van een lidmaatschapspas, administratie en overige verwerking.
Abonnementen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
Alle abonnementen worden automatisch met stilzwijgende verlenging voortgezet na afloop van de gekozen termijn van 1 maand, 1/2 jaar of 1 jaar. Mocht er tussentijds gekozen worden voor een ander abonnement (alleen mogelijk bij uitbreiding) dan dient er een nieuw inschrijfformulier ingevuld te worden en geldt vanaf deze datum dat tevens de contractduur opnieuw wordt bepaald, geldend voor het nieuw gekozen abonnement. Dit betekend dat het eerst gekozen en tot dan toe lopende abonnement per uitbreidingsdatum automatisch wordt beëindigd.  
U krijgt een persoonlijke lidmaatschapspas waarmee u bij elk bezoek inlogt om toegang tot de sportruimten te verkrijgen.
Indien men de lidmaatschapspas kwijt is, kan er een nieuwe pas à € 10,00 gekocht worden aan de balie.

 

3. UITSCHRIJVEN

Bij beëindiging van het lidmaatschap bij Fitness Planet XL dient u zich uit te schrijven. Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:

U heeft een opzegtermijn van één volle maand vóór afloop van uw contractperiode. De opzegging geschiedt altijd per de 1e van de daarop volgende maand. De betalingsverplichting gedurende deze laatste maand blijft bestaan, anders kunnen wij helaas het abonnement niet doorhalen! De achterstand dient eerst aangezuiverd te worden.
Op géén enkele andere wijze (dus niét via App, Facebook, Messenger, Instagram of welk Social Medium dan ook) kunt u zich uitschrijven en/of het lidmaatschap bij Fitness Planet XL beëindigen dan een email te sturen naar info@fitnessplanetxl.nl. U ontvangt daarna eveneens per email een bevestiging als bewijs van de uitschrijving. Mocht u toch gebruik maken van een andere opzegmethode, dan wordt deze als niet geldig verklaard en is de opzegging niet akkoord!

 

4. TIJDELIJK STOPZETTEN VAN UW LIDMAATSCHAP

Het abonnement kan niet tussentijds stopgezet worden, alleen kan er een blokkade worden ingelast. Dit kan alleen bij zwangerschap, langdurige ziekte of blessures (doktersverklaring). De lengte van deze periode wordt in overleg bepaald. Een blokkade kan maar één keer per jaar worden opgevoerd.

M.b.t. de periode van stopzetting gedurende een blokkade wordt, afhankelijk van de duur van het abonnement, met dezelfde periode van stopzetting de contracts-duur van het abonnement verlengd.

5. BETALINGEN

Het abonnement wordt na de periode die u bij inschrijving bent overeengekomen per maand/halfjaar/jaar verlengd.
Rond het einde van de maand zal de automatische incasso voor de komende maand plaatsvinden.
Indien het niet mogelijk is om de lidmaatschapsbijdrage te incasseren, zijn wij genoodzaakt om dit uit handen te geven aan ons incassobureau.
Wanneer u de contributie niet betaalt, vervalt het recht op toegang tot de fitnessruimten terwijl de betalingsverplichting blijft bestaan.

 

6. DE HUISREGELS VAN FITNESS PLANET XL

Om optimaal en plezierig te kunnen sporten bij Fitness Planet XL zijn er ook een aantal gedragsregels waaraan de leden zich dienen te houden. Wij verzoeken u vriendelijk deze regels te lezen en na te leven. Bij het betreden van de fitnessruimten gaat u akkoord met de regels van Fitness Planet XL.

 • Bij ieder bezoek aan de fitnessruimten dient u met uw lidmaatschapspas in te loggen bij binnenkomst.
 • De aanwijzingen van onze medewerkers dienen strikt opgevolgd te worden.
 • Drank mag alleen in een afsluitbare fles of bidon meegenomen worden in de sportruimten, etenswaren zijn niet toegestaan.
 • Roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden.
 • Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn alleen toegestaan met toestemming van Fitness Planet XL.
 • Alle aankopen, drank, repen, hulpmiddelen etc. dienen direct afgerekend te worden aan het buffet, contant of met de pinautomaat, dit om onnodige administratieve werkzaamheden te voorkomen.
 • Maak voor het opbergen van uw eigendommen gebruik van de lockers, laat na het sporten geen eigendommen achter in de lockers, deze worden na sluitingstijd geopend en gecontroleerd.
 • Het gebruik van een handdoek tijdens de training is verplicht, indien u uw handdoek bent vergeten, kunt u deze aan de receptie vragen en na afloop van uw work-out daar ook weer retourneren.
 • Het is verplicht schone en gepaste sportschoenen en gepaste sportkleding te dragen.
 • Gebruik apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden.
 • Het is verplicht om de apparatuur na gebruik te reinigen.
 • Na de training alle materialen zoals dumbells, stangen en schijven terugleggen op de daarvoor bestemde plaatsen.
 • Het is niet toegestaan machines onnodig bezet te houden.
 • Met betrekking tot bovenstaande regel is het alleen toegestaan om gebruik te maken van gsm of smartphone als muziekspeler. Bellen, sms-en of whatsapp-en mag alleen op de daartoe bestemde plaats bij de lockerruimte of in de barruimte. Tijdens het sporten is het niet toegestaan om digitale opnamen te maken van andere leden.
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld, ongewenste en/of gewenste intimiteiten in alle ruimten van Fitness Planet XL wordt niet getolereerd; bij herhaling volgt directe beëindiging van het lidmaatschap.
 • Indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van bovenstaande regel direct aangifte gedaan bij de politie.

7. GROEPSLESSEN

Zorg ervoor dat u minstens 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig bent om medesporters niet te laten wachten. Controleer de roosters tijdig in verband met wijzigingen.

8. TOT SLOT

Fitness Planet XL behoudt het recht de tarieven jaarlijks aan te passen, om iemand als lid uit te schrijven of te weigeren. Voor de Algemene Voorwaarden zie “Voorwaarden Fitvak”.
Op Nederlandse Feestdagen zijn wij gesloten!